Blog - KZOD

Over Adriaan van Noort, 1914 - 2003

Meer dan twintig jaar geleden kocht ik dit schilderijtje van Adriaan van Noort. Bij de signatuur staat vermeld 19 dec ‘42 K.Z.O.D. Het duurde enige tijd voor ik de betekenis ontdekte: Kunst Zij Ons Doel. Mooie naam voor, wat later bleek, een stokoude vereniging.

De geschiedenis begint in 1772, in Haarlem, met de Teeken-akademie, die 1796 failliet ging en voorgezet werd in een Teekencollegie. Dit werd vervolgens Kunstmin en Vlijt, totdat deze zich in 1809 opsplitste. In 1820 besluit een aantal belangrijke kunstenaars een nieuwe vereniging op te richten, en zo werd in 1821 Kunst Zij Ons Doel opgericht. Eerst als exclusief tekengezelschap, en het duurde tot na WO I dat er ook werd geschilderd.
De vereniging bestaat nog steeds en heeft in 1996 het honderdvijfenzeventig-jarige jubileum gevierd. De snelle rekenaar heeft al becijferd dat in 2021 het tweehonderdjarig bestaan gevierd kan worden, en dat gaat ook gebeuren. Regelmatig zijn er tentoonstellingen, er is nieuwe aanwas van leden en 2021 wordt een jubeljaar. Vast en zeker!

Adriaan van Noort, geboren in het 1914, was kind van een schildersbedrijf, waarin hij vanaf 1928 als huisschilder meewerkte. In de avonduren volgde hij schilder- en tekenlessen. Het duurde tot oorlogsjaar 1942 dat hij lid werd van KZOD. Omdat dit werk van hem gesigneerd en exact gedateerd is en mét vermelding van KZOD is het een aardige gedachte aan te nemen dat dit zijn ‘meesterproef’ was, zijn ticket tot de vereniging, maar dat is wellicht te mooi om waar te zijn.
Kunstschilderen was voor hem, in de ware zin van het woord, bijzaak. Van Noort, die toen eigenaar was geworden van het schildersbedrijf, hield dit nog decennia lang aan. Pas eind jaren zeventig, nadat zijn bedrijf was verkocht, richtte hij zich volledig op de schilderkunst. Hij trok letterlijk de wijde wereld in, met ezel en schilderkist. A.C. van Noort werd wereldberoemd met zijn strandgezichten en bollenvelden: wie kent ze niet?

En zo duurde het na 1942 nog vele jaren voor Adriaan van Noort zich volledig aan de schilderkunst kon wijden, en zo zijn Doel bereikte.

Pieter Ewals

 

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met mij op!

Schilder Wim Burger Adriaan van Noort