Privacyverklaring Kunsthandel Enghel

Contactgegevens
Kunsthandel Enghel
Eigenaar: Pieter Ewals
KvK: 70569584
Website: www.enghel.nl
Email: info@enghel.nl
Telefoon: 06-26506274

Doel van verzamelen en verwerken van uw gegevens
Uw gegevens worden gebruikt om een overeenkomst, verkoop/inkoop, levering en facturering te kunnen uitvoeren.

Het gaat om de volgende gegevens:
Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
Voorletters/voornaam en achternaam van contactpersoon of klant
Adres of vestigingsadres
Postadres (indien van toepassing)
E-mailadres van contactpersoon of klant
Nummer van identiteitsbewijs van contactpersoon of klant
BTW-nummer en KvK-nummer (bedrijven en organisaties)

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
Kunsthandel Enghel hecht aan een langdurige relatie met klanten, leveranciers en belangstellenden. Na informatief contact worden de ontvangen gegevens twee jaar bewaard. Na verkoop, inkoop, dienstverlening of een andere zakelijke transactie worden de ontvangen gegevens eveneens twee jaar bewaard. Indien verlenging onzerzijds gewenst is, wordt contact met u opgenomen om hiervoor toestemming te verkrijgen.

Aan wie worden de gegevens verstrekt?
Zonder toestemming worden geen gegevens aan derden verstrekt, noch wordt inzage aan derden toegestaan.

Uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
Verzoeken hieromtrent of wijzigingen kunnen per e-mail kenbaar worden gemaakt. Wij zullen het dan aanpassen.

Klachtenprocedure
Heeft u een klacht over de wijze waarop uw gegevens worden behandeld, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met mij op!